ນັກວິສະວະກອນຄິດຄົ້ນວິທີປ່ຽນຂີ້ເຫຍື້ອຈາກຜ້າປິດປາກເປັນວັດສະດຸປູທາງ!


ຍຸກໂຄວິດ-19 ນີ້ບອກເລີຍວ່າ ຜະລິດຕະພັນທີ່ຖືກຊື້ ແລະ ຖືກໃຊ້ໄປຫຼາຍທີ່ສຸດຄົງຈະໜີບໍ່ພົ້ນ “ຜ້າປິດປາກ” ທີ່ຜະລິດອອກເທົ່າໃດ ຄວາມຕ້ອງການໃນຕະຫຼາດກໍຍັງສູງຢູ່ດີ, ແຕ່ເນື່ອງວ່າມັນເປັນຜ້າປິດປາກອະນາໄມ ການໃຊ້ວຽກຈຶ່ງແມ່ນໃຊ້ໄດ້ເທື່ອດຽວ ເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາຂີ້ເຫຍື້ອຜ້າປິດປາກຕາມມາ ກາຍເປັນມົນລະພິດຊະນິດໃໝ່ຂອງໂລກ ຕົກຄ້າງໃນສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ມີບັນຫາດ້ານການຈັດການຂີ້ເຫຍື້ອ.

ແຕ່ວ່າຫຼ້າສຸດ ນັກວິໄຈ ແລະ ນັກວິສະວະກອນຈາກ RMIT ທີ່ໄດ້ພັດທະນາວັດສະດຸປູທາງທີ່ເຮັດຈາກຂີ້ເຫຍື້ອຜ້າປິດປາກອະນາໄມທີ່ໃຊ້ເທື່ອດຽວຖິ້ມ ເອົາມາປະສົມກັບຢາງທີ່ໃຊ້ໃນການກໍ່ສ້າງ ເພື່ອເຮັດຫົນທາງທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ແລະ ປອດໄພ ຊ່ວຍແກ້ບັນຫາຂີ້ເຫຍື້ອຜ້າປິດປາກມະຫາສານທີ່ຖືກຜະລິດ ແລະ ຖິ້ມໃນໄລຍະການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19.

ການວິໄຈດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຖືກຕີພິມລົງໃນວາລະສານ Journal Science of the Total Environment ໄດ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວ່າ ຈະສ້າງຫົນທາງ 2 ເລນ ຄວາມຍາວ 1 ກິໂລແມັດ ຕ້ອງໃຊ້ຜ້າປິດປາກປະມານ 3 ລ້ານອັນ ແລະ ຊ່ວຍກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອຜ້າປິດປາກໄດ້ຫຼາຍເຖິງ 93 ໂຕນ.

Dr. Mohammad Saberian ຜູ້ນຳການວິໄຈບອກວ່າ ກຸ່ມນັກວິໄຈພົບວ່າ ການຫຼອມຄອນກີດຣີໄຊເຄີນ ແລະ ຜ້າປິດປາກອະນາໄມເຂົ້ານຳກັນ ຈະສາມາດສ້າງຫົນທາງທີ່ແຂງແຮງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ, ເຊິ່ງພວກເຂົາໄດ້ແຮງບັນດານໃຈຈາກການທີ່ເຫັນຂີ້ເຫຍື້ອໃນຍຸກການແຜ່ລະບາດໂຄວິດ-19 ທີ່ຕົກຄ້າງໃນສິ່ງແວດລ້ອມຫຼາຍເກີນໄປ ພວກເຂົາຈຶ່ງຢາກໝຸນວຽນຊັບພະຍາກອນເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ກັບມາໃຊ້ປະໂຫຍດໄດ້ອີກຄັ້ງ.

ຂອບໃຈຂໍ້ມູນຈາກ:

https://www.theguardian.com/australia-news/2021/feb/04/australian-researchers-say-used-face-masks-could-be-recycled-to-make-roads?CMP=twt_a-environment_b-gdneco&fbclid=IwAR3zTMpGS5Eu_JtJe96fEgOsaijI6V-C0kToKIzuVZxaKNH-U_RGpPK7yTk

https://phys.org/news/2021-02-recycling-masks-roads-tackle-covid-generated.html?fbclid=IwAR0y5ka8blYt1XwUFWNSpHroW-tyGAVgUwRgkDvPmbAG72W8chHFO4vNS2M

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969721005957?via%3Dihub&fbclid=IwAR3FHzEjKjZTeCits6RVgYWbXV9w1EGv4v4G16T_TESLNdTsWp85MLuVMc0