ສ. ເກົາຫຼີ ກຳນົດມາດຕະຖານຈະລິຍະທຳສຳລັບ AI ເປັນຄັ້ງທຳອິດ ມຸ່ງໜ້າສ້າງເທັກໂນໂລຢີທີ່ມີມະນຸດເປັນສູນກາງຢ່າງແທ້ຈິງ


ສິ່ງທີ່ຫຼາຍໆຄົນກັງວົນເມື່ອເທັກໂນໂລຢີມີຄວາມກ້າວໜ້າຫຼາຍເກີນໄປ ມັນອາດຈະກ້າວລ້ຳເສັ້ນແຫ່ງຈະລິຍະທຳ ຈົນທ້າຍທີ່ສຸດເທັກໂນໂລຢີ ທີ່ເປັນປັນຍາປະດິດ ຫຼືແມ່ນແຕ່ຫຸ່ນຍົນເຫຼົ່ານັ້ນອາດຈະເຮັດສິ່ງທີ່ເປັນໄພຕໍ່ມະນຸດ ລວມເຖິງໂລກຂອງເຮົາ ເຊິ່ງປະເທດເກົາຫຼີໃຕ້ເອງກໍເຫັນເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງບັນຫາດັ່ງກ່າວ ລັດຖະບານຈຶ່ງໄດ້ມີການກຳນົດມາດຕະຖານທາງຈະລິຍະທຳ 3ຂໍ້ ເພື່ອໃຫ້ການພັດທະນາເທັກໂນໂລຢີໃນອະນາຄົດເປັນໄປດ້ວຍຄວາມປອດໄພ ແລະຢູ່ພາຍໃຕ້ຫຼັກແຫ່ງຈະລິຍະທຳ.

ເມື່ອຊ່ວງກາງອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ລັດຖະບານຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມ ໃນເລື່ອງການປະຕິວັດອຸດສາຫະກຳຄັ້ງທີ 4 ວ່າດ້ວຍການວາງມາດຕະຖານຈະລິຍະທຳຂອງປັນຍາປະດິດ ຫຼື AI ເປັນຄັ້ງທຳອິດ ເຊິ່ງຖືກສະເໜີໂດຍກະຊວງວິທະຍາສາດ ICT ແລະສະຖາບັນພັດທະນາສັງຄົມສານສົນເທດແຫ່ງເກົາຫຼີໃຕ້ ໂດຍຫຼັກຈະລິຍະທຳສຳລັບ AI 3ປະການ ທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ ໄດ້ແກ່: ສັກສີຄວາມເປັນມະນຸດ, ປະໂຫຍດສຸກຂອງສາທາລະນະ ແລະວັດຖຸປະສົງອັນຊອບທຳຕາມເທັກໂນໂລຢີ.
ນອກຈາກນີ້,​ ລັດຖະບານຍັງມີການພິຈາລະນາເພີ່ມປັດໄຈອີກ 10ປະການ ເພື່ອນໍາມາພິຈາລະນາຮ່ວມໃນການຄຳນຶງເຖິງຫລັກ 3ມາດຕະຖານຈະລິຍະທຳ ໄດ້ແກ່: ສິດທິມະນຸດ, ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ, ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ການລະເມີດສິດ, ການສະແຫວງຫາສິ່ງທີ່ດີກວ່າ, ຄວາມສາມັກຄີ, ການຈັດການຂໍ້ມູນ, ຄວາມຮັບຜິດຂອບ, ຄວາມປອດໄພ ແລະຄວາມໂປ່ງໃສ ໂດຍທາງການເຊື່ອວ່າ ຖ້າມີການກຳນົດຄວາມສາມາດຂອງ AI ໃຫ້ຕັ້ງຢູ່ບົນຫຼັກການເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ ຈະເຮັດໃຫ້ປັນຍາປະດິດພັດທະນາຢ່າງຖືກທິດຖືກທາງໃນອະນາຄົດ.

ເຖິງແມ່ນວ່າໃນຕອນນີ້ ມາດຕະຖານທາງຈະລິຍະທຳຈະບໍ່ມີຂໍ້ມູນຜູກມັດທາງກົດໝາຍ ແຕ່ມັນຈະຖືກນໍາໄປບັງຄັບໃຊ້ກັບທຸກພາກສ່ວນທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະນາ AI ໂດຍບໍ່ໄດ້ເຈາະຈົງສະເພາະໜ່ວຍງານຂອງພາກລັດ ຫຼືສະຖາບັນຂອງລັດເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງລວມໄປເຖິງບໍລິສັດເອກະຊົນ ແລະຕົວບຸກຄົນດ້ວຍ ເພື່ອໃຫ້ການພັດທະນາເປັນໄປໃນມາດຕະຖານດຽວກັນທີ່ສຸດ.

Choi Li-young ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງ ICT ກ່າວວ່າ ມາດຕະຖານຈະລິຍະທຳ 3 ຂໍ້ນີ້ຈະເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນເພື່ອໃຫ້ສັງຄົມໄດ້ຫາລືເຖິງແນວທາງປັບປຸງ ແລະແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກການພັດທະນາເທັກໂນໂລຢີຢ່າງໄວວາໄດ້ຖືກຈຸດ ນອກຈາກນີ້ຍັງເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ AI ເປັນແພັດຟອມທີ່ເຮັດວຽກໂດຍເນັ້ນໃສ່ມະນຸດເປັນສູນກາງຢ່າງແທ້ຈິງ.

ທີ່ມາ: https://web.facebook.com/thematterco/photos/a.1735876059961122/2779323278949723/