5 Emoji ທີ່ຫຼາຍຄົນມັກເຂົ້າໃຈຜິດ


ໃນຍຸກສັງຄົມປັດຈຸບັນທີ່ເທັກໂນໂລຢີພັດທະນາຂຶ້ນໄປຢ່າງກ້າວໄກ ມັນໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ມະນຸດເຮົາມີຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການສື່ສານບໍ່ວ່າຈະທາງໃກ້ຫຼືໄກ. ສິ່ງທີ່ພັດທະນາເພີ່ມຂຶ້ນມາອີກນັ້ນກໍຄື Emoji ຫຼື ໃບໜ້າສະແດງອາລົມ ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ເທັກໂນໂລຢີໄດ້ມ່ວນຫົວໄປກັບມັນ, ບໍ່ພຽງເທົ່ານັ້ນ ມັນໄດ້ຊ່ວຍເພີ່ມອາລົມເຂົ້າໄປໃນຕົວອັກສອນຂອງຂໍ້ຄວາມທີ່ຕ້ອງການຈະສື່ໄປອີກ. ແຕ່ວ່າກໍບໍ່ແມ່ນຈະມີທຸກຄົນທີ່ເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍທີ່ແທ້ຈິງຂອງອີໂມຈິບາງອັນ ທີ່ຜູ້ສ້າງຕັ້ງໃຈໃຫ້ເປັນ ແລະ ບາງຄັ້ງຄວາມໝາຍທີ່ຜິດພ້ຽນໄປກໍກາຍເປັນສິ່ງທີ່ເບິ່ງເປັນທາງການກວ່າຂອງແທ້ໄປແລ້ວ. ສະນັ້ນ, 5 ອີໂມຈິທີ່ຫຼາຍຄົນມັກຈະເຂົ້າໃຈຜິດກັບຄວາມໝາຍຂອງມັນ ຈະມີອັນໃດແນ່ນັ້ນ ມາເບິ່ງກັນເລີຍ.

  1. ໜ້າທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍນ້ຳຕາແຫ່ງຄວາມສຸກ

ຖືກນຳເຂົ້າໃຊ້ໃນກຸ່ມອີໂມຈິເມື່ອປີ 2010. ໜຶ່ງໃນຕົວອີໂມຈິທີ່ໃຊ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ແລະ ຖືກເຂົ້າໃຈຜິດຫຼາຍທີ່ສຸດວ່າເປັນການຫົວຈົນໄຫ້ ຫຼື ທັງຫົວທັງໄຫ້ ແຕ່ທີ່ຈິງແລ້ວແມ່ນໜ້າທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍນ້ຳຕາແຫ່ງຄວາມສຸກ.

  1. ໜ້າອ້ອນວອນ

ອີໂມຈິນ້ອງໃໝ່ຖືກນຳເຂົ້າມາໃຊ້ເມື່ອປີ 2018 ເຊິ່ງເປັນທີ່ນິຍົມຫຼາຍ ແຕ່ກໍເປັນທີ່ເຂົ້າໃຈຜິດ ຫຼື ບໍ່ຮູ້ຄວາມໝາຍເລີຍກໍມີ. ບາງຄົນກໍວ່າມັນແມ່ນໜ້າທີ່ກຳລັງຈະໄຫ້ ແລະ ບາງຄົນກໍວ່າມັນແມ່ນໜ້າທີ່ສະແດງຄວາມໜ້າຮັກ ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວ ມັນແມ່ນໜ້າອ້ອນວອນ ຫຼື ການຂໍຮ້ອງດ້ວຍສາຍຕາໃສໆເປັນປະກາຍ ເມື່ອໄດ້ໃຊ້ຄູ່ກັບອີໂມຈິມື ຈະເປັນການສະແດງອອກວ່າເຂີນອາຍ.

  1. ແລ່ນໜີ

ອີໂມຈິດັງທີ່ທຸກຄົນໜ້າຈະຮູ້ ແຕ່ເກືອບວ່າທຸກຄົນອາດຈະໃຊ້ມັນຜິດມາຕະຫຼອດວ່າແມ່ນຕົດ. ຄວາມເປັນຈິງແລ້ວມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນທີ່ທີ່ໄວ ສາມາດໃຊ້ຕໍ່ກັບລົດ ຫຼື ຄົນ ເປັນການຮີບຟ້າວແລ່ນໄປສະຖານທີ່ໃດໜຶ່ງຢ່າງໄວວາ.

  1. ຖືກຕີຫົວແລ້ວເຫັນດາວ

ຫຼາຍຄົນເຂົ້າໃຈວ່າມັນແມ່ນດາວ ຫຼື ດາວຕົກ ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວ ມັນສະແດງເຖິງການວິນຫົວ ຫຼື ອາການຂອງຄົນທີ່ຖືກຕີຫົວແລ້ວເຫັນດາວ.

  1. ຊາຍໂປ້ມດິນ

ສືບຕໍ່ຈາກການນົບທີ່ສະແດງຄວາມເຄົາລົບແລະມາລະຍາດແລ້ວ ກໍຕ້ອງຕາມມາພ້ອມກັບການກົ້ມໜ້າສະແດງຄວາມເຄົາລົບ ແຕ່ທີ່ຈິງແລ້ວຜູ້ສ້າງຕັ້ງໃຈໃຫ້ມັນເປັນການອອກກຳລັງກາຍໂປ້ມດິນ

ຮູ້ແບບນີ້ແລ້ວ, ກໍບໍ່ແນ່ໃຈວ່າຈະຕ້ອງປ່ຽນໃຊ້ອີໂມຈິໃໝ່ຫຼືບໍ່ ແຕ່ຢ່າງໜ້ອຍພວກເຮົາກໍໄດ້ຮູ້ຄວາມໝາຍທີ່ແທ້ຈິງຈາກທີມຜູ້ສ້າງແລ້ວ.

ອ້າງອີງຈາກ: https://cutt.ly/AIR2TwO

ຕິດຕາມຂ່າວທັງໝົດຈາກ LaoX: https://laox.la/all-posts/