ຊາວຊິລີແຫ່ເບິ່ງປະກົດການ “ສຸລິຍະຄາດ”


ປະຊາຊົນໃນຊິລີທັ້ງເດັກ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ອອກມາສັງເກດການ “ສຸລິຍະຄາດບາງສ່ວນ” ເຊິ່ງເປັນໜຶ່ງໃນປະກົດການທຳມະຊາດທີ່ຫາເບິ່ງຍາກ.

ທີ່ມາ: https://liff.line.me/1454988218-NjbXbq18/v2/article/KVBD3g?utm_source=copyshare

ຂ່າວທົ່ວໄປວິທະຍາສາດ

error: Content is protected !!