ຈີນເກີດແນວຄິດປະດິດແຜງໂຊລາເຊວໄຮບຣິດ ທີ່ຜະລິດໄຟຟ້າຈາກ “ເມັດຝົນ”


ດັ່ງທີ່ເຮົາຮູ້ ວ່າໂຊລາເຊວເປັນເຄື່ອງຜະລິດໄຟຟ້າຈາກພະລັງງານແສງອາທິດ ພຽງແຕ່ຕິດຕັ້ງແຜງໂຊລາເຊວໄວ້ກາງແດດ ມັນກໍຈະສະສົມພະລັງງານເອງ, ແຕ່ບັນຫາແມ່ນ ຖ້າຫາກວ່າຢູ່ໃນລະດູຝົນ ຫຼື ລະດູໜາວທີ່ໄດ້ຮັບແສງຕາເວັນໜ້ອຍ ກໍຈະເກັບພະລັງງານໄດ້ບໍ່ຫຼາຍ.

ຈະດີເທົ່າໃດ ຖ້າໂຊລາເຊວສາມາດກັກເກັບພະລັງງານຈາກເມັດຝົນໄດ້ ໃນລະດູຝົນທີ່ແສງຕາເວັນໜ້ອຍ?!

ນັກວິໄຈຊາວຈີນ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Soochow ໄດ້ຄິດຄົ້ນແຜງໂຊລາເຊວໄຮບຣິດ ທີ່ສາມາດດຶງພະລັງງານຈາກເມັດຝົນທີ່ຕົກລົງມາກະທົບໃຫ້ຜະລິດເປັນໄຟຟ້າໄດ້, ສິ່ງນີ້ອາດແກ້ບັນຫາສຳຄັນຂອງພະລັງງານແສງອາທິດໄດ້.

ເຊິ່ງການວິໄຈດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຖືກຕີພິມໃນເດືອນກຸມພາ ປີ 2018 ໃນວາລະສານ ACS Nano ໂດຍນຳເທັກໂນໂລຢີ Triboelectric nanogenerator ມາປັບເຂົ້າກັບແຜງໂຊລາເຊວແສງອາທິດ ເພື່ອກັກເກັບພະລັງງານຈາກເມັດຝົນທີ່ຕົກລົງມາກະທົບເທິງແຜງ.

ໃນອະນາຄົດຫວັງວ່າຈະເຫັນຜົນງານດັ່ງກ່າວຖືກນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຜະລິດພະລັງງານສະອາດເພີ່ມຂຶ້ນ ເພາະວ່າມັນສາມາດເປັນອີກໜຶ່ງພະລັງງານທົດແທນທີ່ໜ້າສົນໃຈບໍ່ໜ້ອຍເລີຍ.

ຂອບໃຈຂໍ້ມູນຈາກ:

https://www.businessinsider.com/solar-panels-could-generate-power-from-raindrops-2018-3?fbclid=IwAR0vtxy8iQZ9HZvXf1Wmc-62HePzEnFf8JqAb9_EXENzeZnN5efuAvDQzwQ

https://www.facebook.com/environman.th/posts/3349343075194116

https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsnano.8b00416?fbclid=IwAR2TOXp3Up4LNaqtqCl8aDSp8Ckf4EIBfG8gxqiN3J2BUEESMZDM4goYWhw&