ສຸດຍອດ! ໄອເດຍລະບົບຈັດເກັບໄຟຟ້າຈາກການຖີບລົດຖີບ ສາມາດສົ່ງພະລັງງານທີ່ໄດ້ມາເປັນໄຟຟ້າ.


ເມືອງອຳສະເຕີດຳ (Amsterdam) ປະເທດເນເທີແລນ ຂຶ້ນຊື່ວ່າເປັນເມືອງແຫ່ງນັກຖີບ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2017 ຄົນປະມານ 68% ມັກເດີນທາງໄປເຮັດວຽກ ຫຼື ໂຮງຮຽນດ້ວຍລົດຖີບເປັນຫຼັກ, ໃນແຕ່ລະມື້ມີຄົນທີ່ຖີບລົດຖີບຮວມກັນແລ້ວ 2 ກິໂລແມັດ, ເຊິ່ງການຖີບຂອງຊາວເມືອງ ສາມາດກຳເນີດພະລັງງານໄຟຟ້າໄດ້ຈຳນວນຫຼາຍເຖິງ 19.5 ລ້ານວັດ/ຊົ່ວໂມງ, ເຊິ່ງຫຼາຍພຽງພໍທີ່ຈະໃຊ້ເປັນ 1000 ຄົວເຮືອນ.

S-Park ລະບົບການຈັດເກັບລົດຖີບແບບໃໝ່ທີ່ນັກອອກແບບ Guillaume Roukhomovsky ແລະ Blaz Verhnjak ອອກແບບມາເພື່ອຕອບສະໜອງຕໍ່ພຶດຕິກຳການປັ່ນ ແລະ ຫັນມາໃຊ້ພະລັງງານສະອາດ.

ລະບົບຈະຖືກຕິດຕັ້ງໄວ້ກັບລໍ້ໜ້າ ໂດຍທີ່ລໍ້ໜ້າຈະມີແບັດເຕີຣີທີ່ຈັດເກັບພະລັງງານຈາກການເຄື່ອນທີ່ເປັນວົງມົນຂອງລໍ້ລົດ ແລະ ເມື່ອເອົາລົດຖີບມາຈອດກັບ S-Park ທີ່ຈັດເກັບລົດຖີບ ມັນກໍຈະເອົາພະລັງງານທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການຖີບໄປໃຊ້ເປັນພະລັງງານໄຟຟ້າ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ S-Park ຍັງບໍ່ໄດ້ຖືກນຳມາໃຊ້ແທ້ ແຕ່ອຳສະເຕີດຳໄດ້ວາງແຜນທີ່ຈະລົງທຶນຈຳນວນ 100 ລ້ານໂດລາ ສໍາຫຼັບໂຄງສ້າງພື້ນຖານສໍາຫຼັບການຂີ່ລົດຖີບ ພາຍໃນປີ 2020 ເຊິ່ງ S-Park ກໍຫວັງວ່າຈະໄດ້ເປັນໜຶ່ງໃນນັ້ນ.

ຂອບໃຈຂໍ້ມູນຈາກ:  https://cleanenergychallenge.whatdesigncando.com/projects/s-park/?fbclid=IwAR10MpR1muqNMa0SpuHph8l3WcUH0xZB_bPSiw_1wnNNeAVGRi78F0qN710

https://www.fastcompany.com/90274373/what-if-your-bike-commute-generated-energy-for-your-neighborhood

https://www.facebook.com/environman.th/posts/3165434096918349

ຂ່າວຕ່າງປະເທດສິ່ງແວດລ້ອມ

ລົດຖີບ