10 ຂໍ້ແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ Arabica ແລະ Robusta

Arabica

ເມື່ອເວົ້າເຖິງເຄື່ອງດື່ມທີ່ຣົດຊາດເຂັ້ມແລະຂົມແບບກາເຟແລ້ວ ເອີ້ນໄດ້ວ່າເປັນເມນູເຄື່ອງດື່ມທີ່ຫຼາຍຄົນມັກ ຫຼື ຂາດບໍ່ໄດ້ເລີຍ. ເປັນທີ່ຮູ້ກັນດີວ່າພາຍໃນເມັດກາເຟນັ້ນມີສານທີ່ຊື່ວ່າຄາເຟອີນ ທີ່ເປັນຕົວຊ່ວຍກະຕຸ້ນໃຫ້ມະນຸດເຮົາຕື່ນຂຶ້ນ, ໄດ້ມ່ວນກັບການລອງປະສົມມັນເຂົ້າກັບເຄື່ອງດື່ມອື່ນໆ ໄປຈົນຮອດຊ່ວຍໃຫ້ໄດ້ມີພະລັງງານໃນການເຮັດວຽກ. ແລ້ວຮູ້ຫຼືບໍ່ວ່າເມັດກາເຟທີ່ເຮົາດື່ມທຸກມື້ນັ້ນ, ມັນບໍ່ໄດ້ມີແຕ່ກາເຟແບບດຽວ ເຊິ່ງສາຍພັນທີ່ດັງທີ່ສຸດສຳລັບຫຼາຍຄົນກໍຄົງຈະບໍ່ພົ້ນ ສາຍພັນຢ່າງ ອາຣາບິກາ (Arabica) ແລະ ໂຣບັສຕ້າ ຫຼື ໂຣບຸສຕ້າ (Robusta) ບາງຄົນອາດຈະແຍກບໍ່ອອກວ່າມັນແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ? ແລ້ວມີປະໂຫຍດຫຍັງຈາກການຮູ້ນີ້? ແນ່ນອນວ່າມັນໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາເລືອກທີ່ຈະຊື້ສາຍພັນທີ່ເຂົ້າກັບຕົນເອງ ທັງແງ່ຂອງລາຄາ, ຄຸນະພາບໄປຈົນຮອດຣົດຊາດ. ສະນັ້ນມື້ນີ້ເຮົາໄດ້ມີ 10 ຂໍ້ແຕກຕ່າງໃຫ້ມາເບິ່ງກັນນຳກັນ.

  1. ຣົດຊາດ
Arabica

ສິ່ງທີ່ຮູ້ສຶກໄດ້ທັນທີເລີຍແມ່ນຣົດຊາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍຂອງທັງສອງເມັດ ຕົວໂຣບັສຕ້າຈະເດັ່ນໃນຣົດທີ່ຂົມຄືໄໝ້ ສ່ວນອາຣາບິກ້າຈະມີຕັ້ງແຕ່ສົ້ມ ແລະ ຫວານໄປຕາມສາຍພັນຍ່ອຍຂອງມັນອີກ.

  1. ສານ Caffeine
Arabica

ຕົວເມັດໂຣບັສຕ້ານັ້ນຈະມີສານຄາເຟອີນຫຼາຍກວ່າເມັດອາຣາບິກາ ໂຣບັສຕ້າຈະມີປະລິມານຄາເຟອີນຢູ່ທີ່ 2.7% ເຊິ່ງຕົວສານດັ່ງກ່າວເອງທີ່ມີຣົດຊາດຂົມ ແລະ ອາດເປັນເຫດຜົນທີ່ໂຣບັສຕ້າຂົມກວ່າອາຣາບິກາທີ່ມີພຽງ 1.5%.

  1. ຮູບຮ່າງ
Arabica

ເມັດໂຣບັສຕ້ານັ້ນຈະເປັນວົງມົນ ສ່ວນອາຣາບິກ້າຈະເປັນວົງມົນທີ່ຍາວກວ່າ.

  1. ອຸນຫະພູມ
Arabica

ເມັດອາຣາບິກາຈະຕ້ອງປູກໃນພື້ນທີ່ເຢັນຕັ້ງແຕ່ 18–21 ອົງສາ ສູງສຸດ 25 ອົງສາ ແລະ ຊຸ່ມເຊັ່ນເທິງພູ ແຕ່ກໍມີສະພາບແວດລ້ອມເຄິ່ງຮ້ອນຊຸ່ມ. ສ່ວນໂຣບັສຕ້າແມ່ນສາມາດປູກໄດ້ຕັ້ງແຕ່ 22–30 ອົງສາ.

  1. ຄວາມສູງ
Arabica

ການປູກຕົ້ນອາຣາບິກ້າຈະຕ້ອງປູກໃນພື້ນທີ່ສູງ 600 ແມັດຈາກລະດັບທະເລຂຶ້ນໄປ ສ່ວນໂຣບັສຕ້າແມ່ນຈະປູກໃນຄວາມສູງເທົ່າໃດກໍໄດ້ໄປຈົນຮອດ 600 ແມັດ.

  1. ຄວາມແຂງແກ່ນຂອງເມັດ
Arabica

ເມັດອາຣາບິກ້າຈະບອບບາງ ເຮັດໃຫ້ມັນຕ້ອງໄດ້ມີການເບິ່ງແຍງຢູ່ສະເໝີຈາກສັດຕູພືດ, ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບອາກາດ ແຕ່ເມັດໂຣບັສຕ້າຈະແຂງແກ່ນກວ່າ ເອີ້ນວ່າປະລິມານ CGA (Chlorogenic acid) ທີ່ເມັດອາຣາບິກ້າຈະມີພຽງ 5.5–8% ແລະ ໂຣບັສຕ້າຈະມີ 7–10%

  1. ຂະໜາດຂອງຕົ້ນ
Arabica

ຕົ້ນອາຣາບິກ້າຈະເຕີບໃຫຍ່ຢູ່ທີ່ 2.5–4.5 ແມັດ ຂະນະທີ່ຕົ້ນໂຣບັສຕ້າຈະເຕີບໃຫຍ່ຢູ່ທີ່ 4.5–6 ແມັດ.

  1. ປະລິມານອາຊິດ
Arabica

ເມັດອາຣາບິກາ ຈະມີອາຊິດຫຼາຍກວ່າເມັດໂຣບັສຕ້າ ນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ເປັນຫຍັງຣົດຊາດຂອງເມັດອາຣາບິກາຈຶ່ງມີຄວາມສົ້ມອັນເປັນເອກະລັກກວ່າຂອງໂຣບັສຕ້າ.

  1. ປະລິມານນ້ຳຕານ ແລະ ລິປິດ
Arabica

ອາຣາບິກາມີປະລິມານນ້ຳຕານ ແລະ ລິປິດສູງກວ່າເມັດໂຣບັສຕ້າ. ລິປິດແມ່ນສ່ວນທີ່ສົ່ງສຳຜັດຄວາມມັນ ແລະ ນຸ້ມໃຫ້ແກ່ກາເຟ. ການມີປະລິມານນ້ຳຕານ ແລະ ລິປິດທີ່ສູງກວ່າ ເທົ່າກັບວ່າມັນສ້າງຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃຫ້ແກ່ຣົດຊາດຂອງກາເຟທີ່ມີ.

  1. ລາຄາ
Arabica

ສຳລັບລາຄາເມັດແມ່ນອີງໃສ່ຫຼາຍປັດໄຈ ເຊິ່ງຂັ້ນຕອນການປູກໄປຈົນຮອດການເບິ່ງແຍງຂອງມັນນັ້ນມີຜົນຕໍ່ລາຄາເມັດກາເຟຫຼາຍ ນັ້ນຈຶ່ງອະທິບາຍວ່າ ອາຣາບິກາຈະລາຄາສູງກວ່າໂຣບັສຕ້າເປັນເທົ່າຕົວ.

 ຂອບໃຈຂໍ້ມູນຈາກ:

ຕິດຕາມຂ່າວທັງໝົດຈາກ LaoX: https://laox.la/all-posts/